Het tijdloze moment

Een druk leven is iets wat vaak ter spraken komt als je een gesprek voert over iemand zijn routine of werkweek. Het verplaatsen van A naar B is hierbij onderdeel. Tijdens het verplaatsen zijn er veel momenten waarop men niets doet en zich laat bewegen door de tijd. 
In het openbaar vervoer zitten veel van deze tijdloze momenten. Nog even 5 minuten waarop je moet wachten op de bus of trein, om vervolgens een half uur op je telefoon door social-media en internet pagina’s te scrollen.

Door een kleine interventie te plaatsen bij een van de drukste abri’s in Breda, hoop ik mensen bewust te maken van de locatie waarop ze zich bevinden en na te laten denken over het verschil met de buitenwereld ,en de wereld waarop ze zich in de internetwereld bevinden.

De verandering van wolken en wind heb ik hierbij genomen als uitgangspunt. Een mooi onderdeel van het zichtbaar worden in de verandering van tijd. Ik heb er voor gekozen een poëtische tekst te plaatsen op het dak van de abri. ‘Wolken door de wind gedreven, laat ons door de tijd bewegen.’ Door dit boven men te plaatsen, en onder de abri tegels van spiegelmateriaal te plaatsen, zorg ik ervoor dat men door de tekst die in spiegelbeeld onder hen te zien is, nieuwsgierig wordt en naar boven kijkt. Hiermee hoop ik de mensen bewust te maken van de omgeving waar ze zich op dat moment bevinden, en wat meer rustmomenten (zonder telefoon) te creëren.

Further Projects